Pander Consultancy

Diensten

De dienstverlening van Pander Consultancy is pragmatisch en doelgericht op uw wensen. Opdrachten worden projectmatig vertaald naar objectieve en resultaatgerichte doelstellingen met tussentijdse meetmomenten.
Hierdoor is bij ieder project het duidelijk omschreven doel steeds het centrale aandachtspunt.

Dat is geen vage belofte, maar een heldere afspraak die bij het aangaan van een projectovereenkomst wordt vastgelegd. Geen vage woorden, maar duidelijke daden. Pander Consultancy koppelt honoreringsafspraken aan de mate waarin de duidelijk omschreven doelstelling gerealiseerd wordt.

Realiseren van de doelstelling is één aspect, maar onderhouden van een systeem om een blijvende meerwaarde te zijn is óók een vak.

Pander Consultancy biedt maatwerk in het onderhouden van uw systeem afgestemd op de behoefte en de cultuur van de organisatie. Periodiek terugkerende elementen in een systeem kunnen deels of volledig worden ingevuld door onze persoonlijk betrokken specialisten.

Standaard of maatwerk trainingen gericht op het doeltreffend bereiken van uw doelstellingen behoren eveneens tot het ruime dienstenpakket..