GMP RICHTLIJNEN

GMP richtlijnen zijn heel belangrijk voor de levensmiddelenbranche. In deze richtlijnen zijn allerlei bepalingen en wetgevingen opgenomen die te maken hebben met het produceren van uw goederen. Het kan echter wel een ingewikkeld geheel aan regels zijn, waarvan er waarschijnlijk GMP richtlijnen zijn die niet van toepassing zijn op uw product of bedrijf. Om het juiste overzicht te houden, helpen wij u graag om die GMP richtlijnen eruit te filteren die voor u belangrijk zijn om na te streven. Ook kunnen wij u helpen bij het behalen van uw GMP certificaat.

WAT ZIJN GMP RICHTLIJNEN

Maar eerst: wat zijn GMP richtlijnen nu precies? GMP staat voor Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren). Het is een systeem dat in het leven is geroepen om de kwaliteit te kunnen waarborgen van producten en productieproces voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, cosmeticabranche en de voedingsmiddelenindustrie. De kwaliteit van de producten afkomstig uit deze branches is achteraf lastig vast te stellen, zelfs wanneer men de samenstelling analyseert. Bovendien is het onmogelijk om alle gefabriceerde eindproducten op kwaliteit te controleren. Daarom is het belangrijk om te weten waar de grondstoffen vandaan zijn gekomen en dat deze zuiver zijn, maar ook de andere stappen van het productieproces zijn vaak achteraf te achterhalen, zodat bij eventuele problemen toch kan worden uitgevonden waar het fout is gegaan. Hiervoor zijn dus de GMP richtlijnen opgericht. Met deze richtlijnen is het mogelijk om alle facetten van het produceren van uw producten nauwkeurig vast te leggen.

UW BEDRIJF & GMP RICHTLIJNEN

Hoewel de GMP richtlijnen in eerste instantie voor de medische industrie zijn opgesteld, is het niet vreemd dat ook cosmeticahuizen en de levensmiddelenindustrie hiermee werken. U wilt immers een goed en vooral veilig eindproduct afleveren en dan wilt u wel weten waar de grondstoffen van uw product vandaan zijn gekomen, hoe deze zijn geproduceerd en meer. Ieder bedrijf in de levensmiddelenindustrie is dan ook verplicht om de richtlijnen te volgen en er actief mee te werken. Het gaat er vooral om dat alles wat met de productie en het productieproces te maken heeft wordt vastgelegd, alsmede wie er verantwoordelijk was voor bepaalde onderdelen van dit proces. Dat lijkt veel werk, maar met een goede software is het zeer eenvoudig.

ENKELE VOORBEELDEN VAN GMP RICHTLIJNEN

Wat kunt u verwachten als het gaat om de GMP richtlijnen? We geven enkele voorbeelden waar u aan moet denken tijdens het productieproces:

  • Alle grondstoffen die worden gebruikt voor het product zijn vastgelegd;
  • Het verpakkingsmateriaal (plastic zak, aluminium blik, kartonnen doos, glas) is vastgelegd;
  • Grondstoffen en verpakkingsmateriaal voldoen aan de gestelde eisen van uw branche;
  • De kwaliteit van de grondstoffen alsmede van het eindproduct worden getest. Het laatste gebeurt vaak steekproefgewijs;
  • Alle standaard operatieprocedures van het productieproces zijn nauwkeurig vastgelegd en hier wordt door niemand van afgeweken;
  • Al uw personeel beschikt over de juiste kwalificaties, diploma‚Äôs of getuigschriften en heeft de juiste training gehad voor het uitvoeren van de werkzaamheden die te maken hebben met het productieproces;
  • Alle taken van het personeel zijn duidelijk vastgelegd;
  • Alle aspecten die te maken hebben met milieu (zoals CO2-uitstoot en dergelijke) zijn vastgelegd.

UW GMP RICHTLIJNEN OP MAAT

Hoewel de GMP richtlijnen al zijn vastgelegd voor uw branche kan het toch zijn dat u ze niet allemaal na hoeft te streven als het om uw bedrijf en productieproces gaat. Wij van Pander Consultancy gaan graag met u om tafel om de GMP richtlijnen geheel op maat voor u in een overzichtelijk format te gieten. Zo kunnen u en uw personeel veel gemakkelijker werken met de voor u belangrijk zijnde GMP richtlijnen. Overigens kunt u ook bij ons terecht voor hulp bij het invulling geven aan de richtlijnen voor uw bedrijf. Neem daarom contact met ons op of vind de vestiging bij u in de buurt.