Audits

(INTERNE) AUDIT

Een systematische en onafhankelijk onderzoek om na te gaan of het kwaliteitssysteem, met inbegrip van het eventuele HACCP-plan, effectief is ingevoerd en wordt uitgevoerd, zoals het staat beschreven en of het kwaliteitssysteem geschikt is voor het bereiken van het beoogde doel.

VERIFICATIE

Een onderzoek met behulp van methoden, procedures, keuringen en beproevingen om na te gaan of het kwaliteitssysteem effectief is en overeenkomt met de beschrijvingen in het handboek.

De consultants van Pander Consultancy zijn gekwalificeerde leadauditors en bevoegd tot het onafhankelijk auditeren en verifiëren van de meest voorkomende normen. Interne audits, leveranciers audits en begeleiding en ondersteuning als u zelf ge-audit wordt door uw afnemers zijn voorbeelden die ons team voor u kunnen uitvoeren.

AUDITS