INTERNE AUDIT

Een interne audit is het onderzoek naar het functioneren van de interne organisatie, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en betrouwbaarheid. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door mensen die in dienst zijn van de organisatie en vindt vooral plaats bij grotere organisaties, waaronder de overheid. Een goed uitgevoerde, interne audit kan een organisatie helpen om de kwaliteit en effectiviteit van diverse bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. De interne audit is onafhankelijk en objectief en biedt naast zekerheid een meerwaarde voor de organisatie.

SOORT INTERNE AUDITS

Welk type audit uitgevoerd wordt hangt af van de doelstelling van het onderzoek. Er zijn mogelijkheden waarbij het gehele systeem onder de aandacht komt, maar ook individuele bedrijfsprocessen of producten onderzocht kunnen worden. De volgende drie typen interne audits worden onderscheiden:

  1. Systeemaudit.
    Bij dit type audit richt men zich op een systeem als geheel. Er wordt getoetst of de kwaliteit van de gestelde systeemeisen voldoet en of het systeem zo effectief mogelijk en naar wens functioneert.
  2. Procesaudit.
    De procesaudit analyseert het verloop van een proces. Het hele proces wordt stap voor stap nagelopen en er wordt getoetst of de praktijk overeenkomt met het proces zoals het daarin beschreven is.
  3. Productaudit.
    Bij de productaudit wordt gekeken naar de daadwerkelijke output van de verschillende processen. De kwaliteit van het product (of de dienst) wordt onderzocht, waarbij de nadruk komt te liggen op de eigenschappen van het product die de klant belangrijk vindt.

EXPERTS INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit wordt, afhankelijk van het aandachtsgebied en het type audit, gedaan door een financial auditor, IT-auditor en/of document-auditor die daarbij eventueel gebruik maakt van een externe auditor (ook bekend als openbaar accountant).

De interne auditor dient voldoende gezag te hebben, zodat deze goed en zonder beperkingen binnen de organisatie kan functioneren. De interne audit wordt daarom vrijwel altijd onder de verantwoordelijkheid van de directie gesteld. De directie zorgt er uiteindelijk voor dat de conclusies en aanbevelingen van de interne auditor door de medewerkers in de organisatie worden opgevolgd en waar nodig bedrijfsprocessen worden aangepast.

VERKREGEN INZICHT

Wanneer een interne audit goed wordt uitgevoerd, dan wordt het inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoering in de praktijk breder. Het is van groot belang dat iedereen binnen de organisatie weet wat de interne audit inhoudt. De medewerkers mogen niet verrast worden, omdat het anders over zal komen als een controle of inspectie. Een goede en helderde communicatie is bij een interne audit absoluut een vereiste.

DE VOORDELEN VAN EEN INTERNE AUDIT

De markt verandert: er zijn innovaties, nieuwe verdienmodellen, maar ook een grotere afhankelijkheid van informatietechnologie en risico’s op het gebied van fraude en informatiebeveiliging. Toenemende wet- en regelgeving zijn factoren die de behoefte aan een interne audit kunnen doen toenemen. Met een goed uitgevoerde internal audit zorgt u ervoor dat er tijdig en effectief gehandeld kan worden.

INTERNE AUDITS VERPLICHT

Binnen de financiële sector zijn interne audits verplicht. Ook onder toezicht staande instellingen kunnen worden verplicht een interne audit uit te voeren. Tegenwoordig passen ondernemingen in andere sectoren ook interne audits toe vanwege een toenemende behoefte aan interne controle en om verantwoording te kunnen afleggen.

MOGELIJKHEDEN INTERNE AUDIT

Pander Consultancy biedt verschillende vormen van samenwerking bij het uitvoeren van een interne audit. Welke vorm van invulling u daarbij ook kiest, de kwaliteit is altijd gewaarborgd. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.