Pander Academy

Pander Consultancy heeft, in samenwerking met Human Talent Group, een aantal krachtige en uitdagende online microlearnings ontwikkeld die uw medewerkers de basics en essentials leren van voedselveiligheid. De microlearnings zijn eenvoudig online in te zetten en op elk gewenst moment door alle medewerkers te volgen. Hiermee borgt u op een snelle en doeltreffende manier de vereiste kennis in de organisatie en sluit u aan bij de kenniseis vanuit het kwaliteits- en certificeringssysteem. De slimme software zorgt ervoor dat u de deelname van deelnemers kunt volgen en de resultaten kunt registreren. De microlearnings zijn ook prima te combineren met offline training en instructie.

Elke microlearning bestaat uit een heldere, herkenbare uitleg van voedselveiligheidsaspecten in de werkomgeving. Via film, animatie, interactieve werkvormen en zelftests doet elke medewerker spelenderwijs en op het eigen niveau de vereiste kennis op rondom voedselveiligheid. Iedere microlearning duurt gemiddeld 15 minuten.

Bekijk hier de demo

1 Basiskennis HACCP (Binnenkort ook in het Pools beschikbaar)

HACCP gaat over kwaliteit. Wat is kwaliteit en wat zijn de gevolgen als je kwaliteit niet centraal stelt in het proces? Een gebrek aan kwaliteit heeft direct effect op de voedselveiligheid. Beheersen van kwaliteit houdt in ieder geval in dat je de risico's voor de voedselveiligheid kent en weet hoe je die risico's, vanuit jouw plek in het proces, onder controle houdt.

2 Food defense (Binnenkort ook in het Pools beschikbaar)

Food Defense en HACCP hebben hetzelfde doel: een veilig product om consument, merk en branche te beschermen. Food defence is gericht op het uitsluiten van opzettelijke acties die de voedselveiligheid bedreigen. In deze microlearning kijken we welke opzettelijke besmettingsgevaren er zoal zijn, wat het bedrijf eraan kan doen en laten we je zien wat je zelf, op je eigen werkplek, kunt bijdragen aan een voedselveilige werkomgeving.

3 Voedselfraude (Binnenkort ook in het Pools beschikbaar)

Van voedselfraude is sprake wanneer kwaadwillenden, om meer geld te verdienen, opzettelijk voedsel produceren dat niet aan de regelgeving voldoet. Dit kan de gezondheid van de consument schaden. Van voedselfraude is sprake als producten niet voldoen aan de regelgeving, bijvoorbeeld als ze niet geproduceerd zijn volgens het ‘juiste’ proces, niet de ‘juiste’ ingrediënten bevatten, niet overeenkomen met wat er op het etiket staat, of niet afkomstig zijn uit de vermelde herkomstregio. In deze microlearning ontdek je wat jij kunt bijdragen aan het tegengaan van voedselfraude.


Kijk hier voor meer informatie

Pander Academy

Pander Consultancy heeft, in samenwerking met Human Talent Group, een aantal krachtige en uitdagende online microlearnings ontwikkeld die uw medewerkers de basics en essentials leren van voedselveiligheid. De microlearnings zijn eenvoudig online in te zetten en op elk gewenst moment door alle medewerkers te volgen.

Trainingen

Pander Consultancy richt zich op maatwerk trainingen voor bedrijven. Maatwerktrajecten bieden aantrekkelijke kostenvoordelen. De programma’s zijn precies zo lang als nodig is om de doelstellingen te bereiken.