Training

Trainingen die Pander Consultancy met grote regelmaat verzorgd zijn:

 • HACCP en meer! met inbegrip van allergenen, hygiëne, food fraud en food defense
 • Auditvaardigheden
 • Microbiologie


Pander Consultancy zit al enkele jaren in het vak om organisaties zoals die van u te helpen bij het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van uw managementsysteem.

Het zal u dan ook niet verbazen dat vanuit de liefde voor het vak en de afwisselende vragen in het verleden en de toekomst, Pander Consultancy meerdere trainingen kan bieden, zoals:

 • Training in de praktijk
 • Levensmiddelenwetgeving
 • Etikettering
 • Allergenen
 • Gevaren- en risicoanalyses
 • Norminterpretatie ISO9001 / ISO22000 / FSSC22000 / IFS / BRC in relatie tot GFSI
 • Communicatie
 • Leidinggeven
 • GMP Cosmetics
 • GDP

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants!  KLIK HIER

Training: HACCP en meer!

HACCP staat voor: Hazard Analyses Critical Control Points, en is methode die binnen de voedingsindustrie wordt toegepast om de voedselveiligheid te waarborgen.

Pander Consultancy kan verschillende type HACCP trainingen aanbieden: klassikaal, e-learning of blended learning. Ook is het mogelijk om bedrijfsspecifieke e-learnings te integreren in uw eigen managementsysteem.

De inhoud kan samengesteld worden uit meerdere standaard onderwerpen, al dan niet aangevuld op maat.

Basiskennis HACCP en meer!

 • HACCP
 • Basisvoorwaarden
 • Hygiëne
 • Allergenen
 • Food Defense
 • Food Fraud

Voor wie?

Alle medewerkers binnen een levensmiddelenbedrijf.

Onderwerpen

De onderwerpen en tijdsduur van de training worden afgestemd op de behoefte van de organisatie. Te denken is aan:

 • Wat is kwaliteit?
 • Wat is HACCP?
 • Allergenen
 • Food defense
 • Food Fraud?
 • Allergenen

Tijdsduur

Afhankelijk van het programma en de vorm.

Aan het einde van de training

De deelnemers bezitten basiskennis over de behandelde onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants! KLIK HIER

HACCP en meer! Voor gevorderden

 • HACCP
 • Basisvoorwaarden
 • Hygiëne
 • Allergenen
 • Food Defense
 • Food Fraud

Voor wie?

Leidinggevenden en het voedselveiligheidsteam (HACCP / food defense / food fraud team) binnen een levensmiddelenbedrijf.

Onderwerpen

De onderwerpen en tijdsduur van de training worden afgestemd op de behoefte van de organisatie. Te denken is aan:

 • Wat is kwaliteit?
 • Wat is HACCP?
 • De 7 principes van HACCP
 • Allergenen
 • Food defense
 • Food Fraud?
 • Allergenen

Uiteraard worden theorie en praktijk afgewisseld.

Tijdsduur

Afhankelijk van het programma en de vorm.

Aan het einde van de training

De deelnemers bezitten verdiepende kennis over de behandelde onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants! KLIK HIER

Training: Auditvaardigheden

Elk bedrijf is continu bezig haar processen binnen het managementsysteem te verbeteren. Een van de middelen om dit te bereiken zijn audits. Deze kunnen zowel intern plaatsvinden als extern bij uw leverancier.

Pander Consultancy biedt diverse mogelijkheden, op verschillende niveaus, met verschillende onderwerpen, in open trainingen en maatwerk (in-company).

Basistraining Auditvaardigheden

In deze basistraining staat de context van een audit binnen een managementsysteem centraal.

De deelnemers leren op een objectieve manier gegevens te verzamelen en te interpreteren. Zij krijgen praktische kennis en handvatten aangereikt ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een audit.

Voor wie?

Medewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne en externe audits, waarbij minimaal MBO werk- en denkniveau een pré is.

Onderwerpen

 • Inleiding van het begrip audits
 • Structuur van audits
 • Het voorbereiden van audits
 • Communicatie tijdens audits
 • Het uitvoeren van een audit

Tijdsduur

1 dag

Aan het einde van de training

De deelnemer heeft voldoende handvatten gekregen en voelt zich zeker genoeg om een audit zelfstandig uit te gaan voeren.

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants! KLIK HIER

Vervolgtraining Auditvaardigheden

In de vervolgtraining wordt vooral aandacht besteed het rapporteren van de bevindingen. Het liefst op basis van een interne audit die je zelf hebt uitgevoerd.

Voor wie?

Medewerkers die interne en externe audits uitvoeren, waarbij minimaal MBO werk- en denkniveau een pré is.

Onderwerpen

 • Terugblik op de structuur van audits
 • Het rapporteren van bevindingen

Tijdsduur

1 dag

Aan het einde van de training

De deelnemer heeft een audit gerapporteerd.

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants! KLIK HIER

Praktijktraining Auditvaardigheden

In de praktijktraining begeleidt de trainer / consultant de auditoren tijdens de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een audit conform de planning van uw bedrijf.

Voor wie?

Medewerkers die interne en externe audits uitvoeren en inmiddels basiskennis hebben opgedaan. Minimaal MBO werk- en denkniveau is een pré.

Onderwerpen

 • Het voorbereiden van de audit
 • Het uitvoeren van de audit
 • Het rapporteren van de auditbevindingen

Tijdsduur

1 dag.

Aan het einde van de training

De deelnemer heeft een audit geregistreerd conform uw eigen auditplanning.

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants! KLIK HIER

Auditvaardigheden – In company / maatwerk

Uiteraard kan Pander Consultancy een bedrijfsgerichte audittraining verzorgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van uw auditplanning, documentatie en formats. Indien gewenst kan de trainer de deelnemers begeleiden tijdens het uitvoeren van de audits.

Voor wie?

Medewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne en externe audits, waarbij minimaal MBO werk- en denkniveau een pré is.

Mogelijke onderwerpen

 • Kwaliteitsmanagement
 • Inleiding in het begrip audits
 • Procesbenadering
 • Structuur van audits
 • Interpretatie van de norm (zoals ISO / BRC / IFS)
 • Het voorbereiden van de audit
 • Het uitvoeren van de audit
 • Het rapporteren van de auditbevindingen

Tijdsduur

Afhankelijk van het programma 1 tot 4 dagen.

Aan het einde van de training

De output van de training hangt af van de gekozen onderwerpen. Logischerwijs passen we het programma zo toe dat aan het einde van de training audits geregistreerd zijn conform uw eigen auditplanning.

Geïnteresseerd?

Zoek dan contact met een van onze consultants! KLIK HIER

Training: Microbiologische kennis, analyses en interpretatie

Microbiologie speelt bij voedselveiligheid een zeer belangrijke rol. Basiskennis van microbiologie is daarom ook essentieel en onmisbaar voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie.

Elk levensmiddelenbedrijf heeft te maken met het opzetten van een monsternameplan conform geldende wet- en regelgeving, het (laten) uitvoeren van analyses en het interpreteren van de resultaten.

Voor wie?

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het opzetten van een monsternameplan, het uitvoeren van monstername en het interpreteren van de resultaten, waarbij een MBO+ werk- en denkniveau een pré is.

Onderwerpen

De inhoud van de training kan afgestemd worden op de wensen van de deelnemers. Gestreefd wordt naar een groep van ongeveer 6 deelnemers, om zo veel als mogelijk de onderwerpen aan te kunnen laten sluiten op de behoefte.

Te denken is aan:

 • Basiskennis microbiologie:
  • Soorten micro-organismen en hun groei
  • Voedselvergiftiging en voedselinfectie
 • Enkele belangrijke pathogenen
 • Microbiologische parameters in relatie tot productkenmerken
 • Geldende wet- en regelgeving en interpretatie NVWA (Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen, Verordening (EG) 2073/2005 en Infoblad 85)
 • Het opzetten van een monsternameplan conform geldende wet- en regelgeving
 • Interpretatie van resultaten
 • Inzicht in de eisen rondom een Listeria houdbaarheidsstudie conform Infoblad 85
 • Een rondleiding in een laboratorium

Aan het einde van de training

De deelnemer heeft de kennis gekregen welke is afgestemd op de wensen die vooraf kenbaar zijn gemaakt.

GEÏNTERESSEERD?

Zoek dan contact met een van onze consultants!

 • HACCP en meer!
  • allergenen,
  • hygiëne,
  • food fraud
  • food defense
 • Auditvaardigheden
 • Microbiologie

Pander Consultancy zit al enkele jaren in het vak om organisaties zoals die van u te helpen bij het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van uw managementsysteem.

Het zal u dan ook niet verbazen dat vanuit de liefde voor het vak en de afwisselende vragen in het verleden en de toekomst, Pander Consultancy meerdere trainingen kan bieden, zoals:

 • Training in de praktijk
 • Levensmiddelenwetgeving
 • Etikettering
 • Allergenen
 • Gevaren- en risicoanalyses
 • Norminterpretatie ISO9001 / ISO22000 / FSSC22000 / IFS / BRC in relatie tot GFSI
 • Communicatie
 • Leidinggeven
 • GMP Cosmetics
 • GDP

Alle training zijn uiteraard ook goed te combineren met onderwerpen uit onze Pander Academy

TRAINING

Pander Academy

Pander Consultancy heeft, in samenwerking met The Learning Company, een aantal krachtige en uitdagende online trainingen ontwikkeld die uw medewerkers de basics en essentials leren van voedselveiligheid. De trainingen zijn eenvoudig online in te zetten en op elk gewenst moment door alle medewerkers te volgen.