ISO 9001 CERTIFICERING

Bedrijven die een ISO 9001 certificering willen ontvangen, moeten aan de strenge eisen voldoen die betrekking hebben op de kwaliteitsmanagement van de betreffende organisatie. Om de certificering te kunnen ontvangen wordt de organisatie gedwongen kritisch te kijken naar het bestaande managementsysteem en deze, waar nodig, aan te passen naar de normen van de ISO 9001 certificering. Als u genoeg kennis in huis heeft, kunt u deze implementatie gerust zelf uitvoeren. Heeft u dit echter niet, dan kunt u de hulp inschakelen van een gespecialiseerd ISO adviesbureau.

WAT IS EEN ISO 9001 CERTIFICERING PRECIES?

Als uw bedrijf een ISO 9001 certificering wilt ontvangen, moet het kwaliteitsbeleid van uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit betekent onder andere dat het kwaliteitsbeleid vast op papier moet staan en dat het beleid door de gehele organisatie en bij alle medewerkers bekend is. Daarnaast moet uw bedrijf zorgen dat de klanttevredenheid wordt verhoogd, of op hoogniveau blijft, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten die uw bedrijf heeft. Daarbij hoort ook dat de producten of diensten van uw bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. Als uw bedrijf het ISO 9001 certificaat mag voeren, betekent dit dat uw bedrijf voldoet aan de vooraf gestelde eisen voor kwaliteitsmanagement. Het certificaat is drie jaar geldig en zal na deze periode opnieuw uitgebreid onderzocht worden om te bepalen of uw bedrijf nog eens drie jaar het certificaat mag voeren.

WAAROM EEN ISO 9001 CERTIFICERING

Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat het implementeren van een ISO certificering de complete bedrijfsvoering op zijn kop zal zetten. Dat is niet helemaal waar. Een ISO 9001 certificering is een soort waarborg voor de kwaliteit in uw bedrijf en zorgt ervoor dat de zwakke plekken in uw kwaliteitsmanagement worden ontdekt en opgevuld. De certificering is dus een aanvulling op de al bestaande bedrijfsvoering.

WANNEER ONTVANGT UW BEDRIJF EEN ISO 9001 CERTIFICERING?

Als u denkt dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een ISO 9001 certificering, dan vindt er eerst een externe audit plaats. In deze audit wordt getoetst of uw bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de ISO 9001 certificering. Als uit de audit daadwerkelijk blijkt dat uw bedrijf voldoet aan de normen van de ISO 9001 certificering, mag uw bedrijf het certificaat ontvangen.

HET ONTVANGEN VAN EEN ISO 9001 CERTIFICERING

Wanneer u en uw adviseur overtuigd zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een ISO 9001 certificering, is het tijd om de audit aan te vragen. Het aanvragen van een audit kunt u doen bij verschillende instanties in Nederland die aangesloten zijn bij de Raad van Accreditatie, zoals Pander Consultancy. Aangezien Pander Consultancy zelf ook beloond is met een ISO 9001 certificering, weten wij als geen ander wat er bij het behalen van het certificaat komt kijken. Het behalen van het certificaat bestaat uit verschillende fasen:

  • Fase 1: Eerste audit
    In deze fase wordt beoordeeld of de documentatie van het managementsysteem op orde is en of deze voldoet aan de eisen, gesteld in de ISO certificering. Daarnaast wordt gekeken of uw organisatie toe is aan fase 2. Aan het einde van fase 1 ontvangt u een uitgebreide documentatie met eventuele verbeterpunten.
  • Fase 2: Tweede audit
    Het management zoals bij fase 1 gedocumenteerd is geïmplementeerd en wordt tijdens de tweede audit getoetst tegen de norm van de ISO 9001 certificering. Een externe auditor bezoekt uw bedrijf en onderzoekt of het managementsysteem doeltreffend is en conform norm wordt uitgevoerd.
  • Fase 3: Ontvangen certificaat
    Op basis van de resultaten van de auditor wordt bepaald of uw bedrijf in aanmerking komt voor een certificaat. Als dit het geval is, ontvangt u hiervan per brief het resultaat.

Na ontvangst van het certificaat is het van belang dat uw bedrijf de kwaliteitsnorm blijft volgen. Elk jaar wordt er dan ook een controle uitgevoerd om te kijken of uw bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen die zijn opgelegd in het certificaat. Eventuele aanpassingen dienen binnen een bepaalde periode opgelost te worden, behalve als u kunt aantonen dat de afwijking van de eis voor uw bedrijf een verbetering is.

Neem contact op met Pander voor advies of hulp bij het behalen van ISO 9001 certificering.