BRC CERTIFICERING

BRC certificering is opgericht om het vertrouwen in de voedselveiligheidsindustrie op te bouwen. Wanneer u een BRC certificering wilt behalen, moet het bedrijf aan bepaalde normen op het gebied van voedsel, verpakking, opslag en distributie voldoen. Die norm helpt bij aan de zekerheid bij consumenten dat uw producten veilig zijn. Klanten kunnen al aan de hand van een BRC-logo zien dat producten goed vervaardigd worden. In 1998 is de BRC Food Technical Standard ontstaan, in reactie op de behoeften van de industrie. Deze Food Standard werd gebruikt om eigenmerkproducten van fabrikanten te evalueren. Het doel van een BRC certificering is klanten te garanderen dat het voedsel van constante, kwalitatieve kwaliteit is.

SUCCES EN WERELDWIJD GEBRUIK

Al snel werd een BRC certificering een wereldwijd succes bij organisaties in de voedselindustrie. Het wordt beschouwd als de benchmark voor de best practices. Niet alleen leveranciers gebruiken deze standaard voor het evalueren van het voedsel, ook bedrijven hebben veel baat bij het ontstaan van de BRC certificering. Zij baseren hun leverancierskeuze op deze certificering. Organisaties in de voedselindustrie die over een BRC certificering beschikken, krijgen de voorkeur boven organisaties die dit niet hebben.

DE INVOERING VAN VERDERE STANDAARDEN

Naast het wereldwijde succes van de BRC Food Safety Standard zijn er ook andere standaarden gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn de Packaging Standard in 2002, de Consumer Products Standard in 2003 en de Opslag en Distributie Standaard in 2006. De normen worden om de drie jaar na uitvoerig overleg met een groot aantal belanghebbenden getoetst, herzien en geactualiseerd.

EEN BRC CERTIFICERING IS NIET MEER WEG TE DENKEN

In meer dan 100 landen zijn er ruim 20.000 gecertificeerde leveranciers. Het is dan ook niet gek dat tegenwoordig veel retailers en merkeigenaren alleen zaken doen met leveranciers die een BRC certificering hebben. De BRC standaarden, die zijn ontwikkeld door experts en stakeholders uit de industrie, zijn streng en gedetailleerd, maar toch eenvoudig te begrijpen.
De BRC standaard bestaat uit twee delen: een inspection protocol en een technical standard. Het eerste deel is bedoeld voor inspecterende instellingen en het tweede deel bestaat uit een uitgebreide controlelijst, waar het voor leveranciers van voedsel om gaat. Indien gewenst kan een bedrijf kiezen voor (deels) onaangekondigde audits. Sommige afnemers vereisen deze onaangekondigde BRC audits als basiseis voor de BRC certificering.

EEN BRC CERTIFICERING WORDT WERELDWIJD ERKEND

Een bedrijf kan een BRC certificering behalen, wanneer er in voldoende mate aan de eisen wordt voldaan, afhankelijk van het aantal major en/of minor afwijkingen. De BRC certificering wordt wereldwijd gewaardeerd, omdat dit voor producent en afnemer kostenbesparend werkt. De Europese Retail Organisatie (CIES) en het Global Food Safety Initiative (GFSI) heeft deze standaard daarom inmiddels erkend.
Een BRC certificering is te vergelijken met een HACCP certificaat. Het verschil is echter dat de BRC norm een inspectienorm is, welke zich kenmerkt door concrete eisen op het gebied van hygiënisch werken, persoonlijke hygiëne, bedrijfsinrichting, et cetera.

PROFITEER VAN DE KENNIS VAN PANDER

Behaal nu ook een BRC certificering met de hulp van Pander Consultancy. Wij geven uw bedrijf de gouden tips die u nodig heeft om aan de BRC standaard te voldoen. Veel bedrijven vinden een BRC standaard een vereiste en zullen dus alleen zaken met u doen wanneer u in het bezit bent van een BRC logo. Door Pander in schakelen worden er managementsystemen opgezet, ingevoerd en onderhouden op basis van advies en audits van de externe organisatie. Neem contact met ons op of zoek de vestiging bij u in de buurt.