KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM: CONSTANT IN BEWEGING

Een zo hoog mogelijke kwaliteit, constante verbeteringen en uiterste optimalisatie: dat zijn kernbegrippen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft te maken met de optimalisatie van kwaliteit. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende modellen, idealen en verbetermethodes waarbij de klant en de verbetering van producten centraal staan.

KWALITEIT OP NIVEAU BINNEN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Pander Consultancy helpt uw organisatie scherp en in beweging te blijven. Onze kwaliteitsmanagers- en adviseurs nemen u bij de hand tijdens het proces naar ultieme optimalisering van uw producten én uw organisatie. Wij opperen mogelijke verbeterpunten en ondernemen acties waar deze nodig en gewenst zijn. Kwaliteitsmanagement staat niet op zichzelf: het groeit mee met uw bedrijf en integreert daarmee in het geheel. Zo vormen wij een eenheid waarin we verschillende bedrijfsonderdelen met elkaar verbinden. Op deze manier werken wij keer op keer tot het hoogst haalbare einddoel: de beste kwaliteit, op het hoogste niveau.

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM: AANDACHT VOOR HET INDIVIDU

Het kwaliteitsmanagementsysteem staat tevens voor aandacht. Aandacht voor de organisatie, aandacht voor het product en aandacht voor het individu. Hierbij tonen wij ons enthousiasme in uw onderneming, hetgeen we combineren met een professioneel inzicht en een scherp oog voor het hoogst haalbare resultaat. Wij helpen in deze met een verbetering binnen zowel de controle van de organisatie, als verbetering van uw product. Hierdoor kunt u rekenen op een beter inzicht en een steviger grip binnen processen in uw bewegende onderneming. Tevens zult u merken dat uw zicht op geldstromen scherper zal worden. Dit resulteert weer in een algemeen beter inzicht in de gehele organisatie, in een hogere klanttevredenheid en het beter beheersen van risico’s. Tijdens dit proces hechten wij waarde aan aandacht voor ieder individu. Wanneer een ieder gehoord en gezien wordt, zal de bedrijfsspirit automatisch versterken en zullen resultaten aanzienlijk verbeteren. Dienst- en/of zorgverlening zullen eveneens worden ingezet indien dit nodig blijkt te zijn. Door deze en andere zaken te combineren tot één vloeiend lopend proces, kunnen wij u een helpende hand en een ruggengraat bieden binnen de groei van uw organisatie en product.

ZELFSTANDIGHEID BINNEN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Onze kwaliteitsmanagers zijn zelfstandig. Dit vinden wij logisch: zij beschikken over de gave uw onderneming en het daarbij behorende team in te schatten en binnen een korte tijd op een juiste wijze te observeren. Aan de hand van deze observatie kan een geschikt en op maat gemaakt plan worden opgesteld. Verbetering binnen het bedrijf of het product heeft immers zowel een professioneel zicht, als een zelfstandig brein nodig. Een helder doel, maar ook scherpe analyses en het afnemen van tests en metingen zijn voorbeelden van acties die onze kwaliteitsmanagers zelfstandig opperen en kunnen uitvoeren. Om de kwaliteit van een product en/of de organisatie te verbeteren, kunnen specifieke zogenaamde ‘kwaliteitsmodellen’ worden ingezet. Deze kwaliteitsmodellen worden ook wel ‘INK’ en ‘ISO‘ genoemd en bieden ondersteuning bij het op een efficiënte manier verbeteren van de kwaliteit. Deze modellen betreffen echter slechts een greep uit de uiteenlopende mogelijkheden, acties en processen die één van onze ervaren en gemotiveerde kwaliteitsmanagers in gang kunnen zetten.

VOOR WIE BIEDT HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM MOGELIJKHEDEN?

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt veelal gekoppeld aan vakgebieden als het business proces management, maar ook aan de zogenaamde ‘workflowmanagement’ en het ict-management. Ook het zogenoemde ‘verandermanagement’ valt onder de vakgebieden waaraan het kwaliteitsmanagementsysteem is gerelateerd. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor u, uw organisatie en/of uw product? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de voordelen en vertellen u of het kwaliteitsmanagementsysteem u positieve veranderingen kan bezorgen.