ISO NORMEN

Wij handhaven ISO normen. Wat ISO normen precies inhouden en wat deze voor u en uw bedrijf betekenen, laten wij u graag zien. ISO wordt gebruikt ter afkorting voor ‘Internationale Organisatie voor Standaardisatie’. Eenvoudiger uitgedrukt betreft ‘ISO’ een organisatie welke momenteel in 163 landen actief is en in deze een scherp toezicht houdt op het nastreven van de door deze organisatie opgestelde ISO normen. Deze normen worden ook wel ‘standaarden’ genoemd, wat het begrip ‘standaardisatie’ verklaart. Standaardisatie wordt toegepast binnen vrijwel iedere organisatie en onderneming. Het gaat specifiek over erkende afspraken met betrekking tot een product, een methode of een dienst. ISO normen spelen daarom een belangrijke rol binnen vrijwel iedere organisatie – en zo ook die van u.

EEN GREEP UIT ACTIEVE ISO NORMEN

Vandaag de dag bestaan er meer dan 18.000 ISO normen, welke actief zijn en worden nagestreefd. Al deze normen zijn opgesteld door de ISO organisatie en afgestemd op verschillende vakgebieden, producten en toepassingen. ISO normen voor het kwaliteitsmanagement is daar één van. Pander Consultancy werkt dagelijks met deze zorgvuldig opgestelde kwaliteitsnormen, waarbij wij u graag informeren over de door ons actief na te streven ISO normen. Met een greep uit actieve normen binnen het kwaliteitsmanagement hopen wij u een kijkje te kunnen laten nemen in de wereld van deze ISO waarden. Laat u kennismaken met enkele actieve en veelvuldig genoemde normen, opgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

ISO NORMEN EN KLANTTEVREDENHEID: ISO 9001

Allereerst laten wij u graag kennis maken met het begrip ‘ISO 9001‘. ISO 9001 heeft te maken met het verhogen van de klanttevredenheid. ISO 9001 normen beoordelen of u, uw organisatie en uw team, in staat zijn uw klanten tevreden te stellen en te voldoen aan de eisen die door hen worden gesteld. Ook regels en wetgeving staan centraal, net als de eisen van uw eigen organisatie.

ISO NORMEN EN MILIEUBEHEER: ISO 14001

ISO norm 14001 is geboren voor het handhaven van eisen binnen het milieumanagementsysteem. Milieu-aspecten zijn belangrijk, waarbij een minimale milieubelasting en een hoogst haalbare besparing in kosten voorop staan. ISO 14001 wordt door ons aangekaart om het milieu, en zo tevens u en uw bedrijf.

ISO 22000: ISO NORMEN EN VOEDSELVEILIGHEID

Voedselveiligheid is een belangrijk spectrum binnen de standaardisatie en de ontwikkeling van een bedrijf. Voedselveiligheid is gericht op verschillende aandachtspunten, waarbij u kunt denken aan onder andere optimale hygiëne en voorwaarden op het gebied van voedselveiligheidscondities. Deze ISO norm is enkel van toepassing op bedrijven binnen de voedingssector, hetgeen een ruim begrip betreft. Van de verpakkingsindustrie tot de ontwerper van reinigingsmiddelen: ISO 22000 biedt handvatten voor het streven naar een efficiënte, veilige en verantwoorde aanpak.

ISO NORMEN EN BEVEILIGING: ISO 27001

ISO 27001 is leven ingeblazen om informatiebeveiliging te waarborgen. Deze norm heeft te maken met de beveiliging van al uw bedrijfsgegevens, net als de vertrouwelijke en persoonlijke gegevens die worden ontvangen van klanten. Indien deze gegevens niet middels grootste zorgvuldigheid en veiligheid worden opgeslagen, kan dit leiden tot grote schade aan u en uw organisatie. ISO 27001 is ontwikkeld om dit te voorkomen.

MEER INFORMATIE OVER ISO NORMEN

Wilt u meer weten over de huidig actieve standaarden, opgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie? Hoort u graag wat wij voor u kunnen betekenen om deze normen te realiseren en aan de eisen te voldoen? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer over de werking van het ‘ISO-systeem’, de voordelen en mogelijkheden, maar ook wat wij voor u kunnen betekenen.