ISO 14001

ISO register richt zich op ISO normen voor kwaliteitsmanagement. ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. De norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor milieubeheer. Milieurisico’s van de bedrijfsvoering kunnen beheerst en verminderd worden. Het is niet algemeen verplicht om een ISO 14001 certificaat te hebben, maar het kan voorkomen dat u een certificaat nodig hebt bij het aanvragen van een milieuvergunning bij gemeenten. Van de ISO 14001 norm is de milieu-risicoanalyse het belangrijkste onderdeel. Er wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn van mogelijke vervuiling. Vervolgens wordt er bekeken hoe deze risico’s het beste beperkt kunnen worden. Aan de hand van deze gegevens wordt er een milieuplan samengesteld.

DE TWEE CENTRALE UITGANGSPUNTEN VAN DE ISO 14001 NORM

Er zijn twee uitgangspunten erg belangrijk als het gaat om milieu in de bedrijfsvoering. Een milieumanagementsysteem moet voldoen aan de wetgeving én milieurisico’s zo goed mogelijk beperken. Daarnaast moet er gestreefd worden naar een algehele verbetering van de milieuprestaties in de organisatie.

HET ONTSTAAN VAN DE ISO 14001 NORM

De ISO 14001 norm is in 2004 uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO) en is door het Nederlands Normalisatie Instituut vertaald. Daarnaast zijn er ook andere normen binnen de ISO 14000 serie. Deze normen ondersteunen de ISO 14001 norm met bijvoorbeeld termen, toelichtingen en voorbeelden.
De normen uit de 14000-serie en de ISO 14001 norm worden weleens door elkaar gehaald. Echter, de ISO 14001 norm is de enige norm uit de serie waarmee een milieumanagementsysteem gecertificeerd kan worden.

HET VERMINDEREN VAN MILIEURISICO’S MET ISO 14001

Met behulp van een milieumanagementsysteem zullen milieurisico’s verminderd worden, waardoor ook verschillende kosten, zoals energie, water en grondstoffen gereduceerd worden. Daarnaast zal de kans dat u boetes krijgt aanzienlijk lager zijn. Tevens kunt u de relatie met omwonenden en de overheid verbeteren. Men vindt het fijn om in een schone omgeving te wonen en zal uw inzet daarom erg waarderen. Onder de bevolking is het milieu een steeds belangrijker gespreksonderwerp. Met een milieumanagementsysteem kunt u zich dus goed onderscheiden van de concurrenten. Wanneer dit systeem goed functioneert, kunt u met de overheid bespreken of u recht heeft op een milieuvergunning op hoofdlijnen. U heeft hierdoor zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe potentiële gevaren worden aangepakt. Hiermee bent u dus flexibeler in de bedrijfsvoering.

VOORDELEN VAN DE ISO 14001 NORM

Milieuprestaties van een organisatie worden bepaald door de monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen en overige milieuaspecten. Aan de hand van deze processen worden er milieudoelstellingen gemaakt en behaalde resultaten op een rijtje gezet. Deze informatie is daarnaast ook nodig voor het maken van belangrijke beslissingen. Voor de stakeholders (overheid, klanten, financiële instellingen, et cetera) is deze informatie van belang om in te schatten hoe goed de organisatie presteert en of verdere samenwerking nog gewenst is. Ten slotte kan deze informatie ervoor zorgen dat werknemers extra gestimuleerd worden. Een van de belangrijkste motivaties voor werknemers op het werk is daadwerkelijk zien dat de extra inspanningen een positief effect hebben op het milieu.
Met behulp van de volgende zeven stappenplan zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op:

Stap 1: Vaststellen waar het bedrijf nu staat.
Stap 2: Wat zijn de belangrijke milieurisico’s van de organisatie?
Stap 3: Het beheersen van de belangrijke milieuaspecten.
Stap 4: Het opstellen van een milieubeleid en de doelstellingen.
Stap 5: Het opstellen van een handboek en overige documentatie om vast te leggen hoe het milieumanagementsysteem ingevuld moet worden.
Stap 6: Alle voorgaande stappen in de praktijk brengen.
Stap 7: Verloopt alles volgens plan?

INHUREN VAN EEN SPECIALIST

Het opzetten van een dergelijk systeem kan erg lastig zijn, vooral zonder hulp. Daarom kan het verstandig zijn een onafhankelijke adviesorganisatie zoals Pander Consultancy in te huren. Wij hebben verstand van milieumanagementsystemen en kunnen ervoor zorgen dat uw organisatie aan de ISO 14001 norm zal voldoen. Neem daarom contact op met één van onze consultants bij u in de buurt.