INTERIM MANAGEMENT

Interim management is een dienst waar veel organisaties op een bepaald moment gebruik van maken. Soms is er echter onduidelijkheid over de precieze betekenis. Letterlijk uit het Latijn vertaalt betekent interim management ‘voorlopig management’. Het houdt in dat een externe manager met goede kwalificaties (bijvoorbeeld op het gebied van human resources, productie, sales of marketing) een functie binnen een organisatie komt vervullen, niet zelden in de rol van leidinggevende.

Er zijn zeer veel organisaties die op een bepaald moment besluiten gebruik te maken van interim management. Dit kan allerlei redenen hebben en hoeft zeker niet ‘eng’ te zijn voor de medewerkers. Toch schept het idee van interim management soms een wat negatief beeld bij werknemers. In veel van die gevallen bestaat de angst dat ‘de interim’ wordt ingezet als buitenstaander om pijnlijke beslissingen te nemen die vooraf toch al vast staan (zoals ontslagrondes). Dit is echter een achterhaald idee en het is zeker niet het werkelijke doel van interim management. Een interim manager brengt specifieke ervaring, vaardigheden en kennis mee die in de organisatie kunnen worden ingezet. Hiermee worden zeker ook kansen voor medewerkers gecreëerd! Het is goed om werknemers op de hoogte te brengen van de precieze situatie en ze duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke scenario’s. Ook hier kan de interim manager zelf een rol in spelen en wordt voorkomen dat onnodige onrust ontstaat.

VERANDERMANAGEMENT

Natuurlijk komt het regelmatig voor dat interim management juist wel wordt ingezet om een verandering door te voeren, echter lang niet altijd met inkrimping als achterliggend doel. Verandermanagement vindt vaak plaats in een (maatwerk-) traject waarin ook onderzoek, advies en eventueel audits een rol hebben. Er wordt een interim manager ingezet met een specialisatie die past bij de speerpunten van het verbeterplan. Een dergelijke professional kan zowel beleid ontwikkelen als uitvoeren.
Is er een nieuwe koers gekozen of een fusie tot stand gekomen, dan is interim management vaak een goede manier om de neuzen te richten en de mensen te motiveren, terwijl (indien nodig) wordt gewerkt aan de blijvende oplossing. Omdat professionals die werkzaam zijn in het interim management veel ervaring hebben opgebouwd in soortgelijke situaties kunnen ze uw organisatie zeer goed van advies dienen.

VOORDELEN VAN INTERIM MANAGEMENT

Vaak wordt een beroep gedaan op interim management als de juiste persoon niet voorhanden is binnen de organisatie, en er ook op korte termijn geen geschikte persoon geworven kan worden. Het stelt uw organisatie dus in staat tot snel handelen.
Er zijn echter ook andere argumenten:

  • De interim manager heeft zelf geen band met het bedrijf, waardoor hij of zij objectief de belangen van de organisatie kan nastreven. Zo spelen er geen persoonlijke belangen mee (‘Waar kom ik straks zelf na de reorganisatie terecht?’). Dit is een duidelijk voordeel van het inschakelen van interim management.
  • Daarnaast zijn interim professionals bedreven in het doorgronden van de bedrijfscultuur, om hier goed op in te kunnen spelen. Dit is vaak belangrijker dan u denkt.
  • Tenslotte gaat het in veel gevallen om een tijdelijke functie, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen en in gebruik nemen van een nieuwe werkwijze.

INTERIM MANAGEMENT INSCHAKELEN

Wie interim management inschakelt via Pander Consultancy is verzekerd van de juiste ondersteuning. In overleg wordt de juiste persoon voor u gevonden; iedere interim manager heeft immers een eigen specialisatie. Na een gedegen inventarisatie van uw situatie en wensen worden geschikte kandidaten aan u gepresenteerd. Ook gedurende de looptijd van het traject kan uw tijdelijke manager steeds terugvallen op de expertise van onze adviesorganisatie. Neem contact op met één van onze adviseurs, onze vestigingen zitten door heel Nederland.