HACCP REGELS

Levensmiddelen moeten veilig zijn. Met behulp van Pander Consultancy komt u bij de HACCP regels niet voor verrassingen te staan.

De hygiëne is een belangrijk aandachtspunt tijdens de productie. Daarnaast staan ook de controle op grondstoffen en het logistieke proces centraal. Bedrijven die met voedsel omgaan, dienen alle aspecten van het productieproces te identificeren en de risico’s hiervan in kaart te brengen met behulp van HACCP regels. Vervolgens moet beschreven worden hoe deze gevaren beheerst kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een zo klein mogelijk risico op besmet eten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert de aanwezigheid en naleving van de HACCP regels streng.

DE OORSPRONG VAN HACCP REGELS

Bedrijven die voedsel verwerken zijn verplicht een voedselveiligheidsplan samen te stellen waarin beschreven wordt welke mogelijke risico’s tijdens het produceren van eten kunnen ontstaan. Dit plan heet een HACCP plan. HACCP regels zijn ontstaan sinds de opkomst van de Amerikaanse ruimtevaart. Voor astronauten zijn de consequenties te groot wanneer zij afhankelijk zijn van onveilige levensmiddelen. Daarom werd het extra belangrijk om goede kwaliteit voedsel te produceren.

HACCP REGELS BESCHERMEN TEGEN VOEDSELGEVAREN

De gevaren van voedsel kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

  • Microbiologische gevaren zoals schimmels, bacteriën, virussen en parasieten. In Nederland hebben jaarlijks ten minste twee miljoen mensen acute maag- en darmklachten, waarvan de helft veroorzaakt wordt door ongewenste bacteriegroei in eten of drinken. HACCP regels dienen goed worden nageleefd om deze gevaren te beperken.
  • Chemische gevaren, zoals dioxines, gifstoffen uit schimmel en resterende bestrijdingsmiddelen.
  • Fysieke gevaren, zoals glas, houtdeeltjes, botdeeltjes, et cetera.

Er is geen tastbare handleiding waar alle voorschriften in staan. HACCP is gebaseerd op een systeem met zeven principes. Bedrijven moeten de HACCP regels zelf toepassen op hun eigen situatie. Het is van belang dat ze zelf aangeven waar en in welke fase van de productie- of distributieprocessen er gevaren ontstaan voor de gezondheid van de consumenten.

DE ZEVEN BASISPRINCIPES VAN HACCP REGELS

De volgende punten zijn de zeven basisprincipes van HACCP regels:

  • Alle potentiële gevaren moeten worden geïnventariseerd.
  • Er moet worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om de gevaren te beheersen. Dit wordt gedaan door de kritische beheerspunten (CCP’s) vast te stellen. Dit zijn de punten in het proces waar risico’s kunnen worden voorkomen of naar een acceptabel niveau worden teruggebracht.
  • De kritische grenzen van de CCP’s moeten worden aangegeven.
  • Hoe worden de CCP’s bewaakt?
  • Per CCP moeten correctieve acties worden vastgelegd. Dit is nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet correct wordt beheerst. Deze correctieve acties kunnen leiden tot een herstel van de veiligheid van het proces.
  • Pas een periodieke controle toe om na te gaan of de HACCP regels effectief zijn. Met een verificatie wordt nagegaan of de HACCP regels leiden tot voldoende veiligheid.
  • Ten slotte moeten documentaties en registraties worden bijgehouden. Bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering moeten verplicht worden vastgelegd.

HULP BIJ HACCP REGELS DOOR PANDER CONSULTANCY

Een bedrijf kan er voor kiezen om een eigen HACCP-systeem te gebruiken of een hygiënecode toe te passen die door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken is goedgekeurd. Door de desbetreffende bedrijven dient wel nog geverifieerd te worden dat de hygiënecode van toepassing is op de eigen bedrijfsprocessen.
Komt u er zelf niet uit, dan huurt u een onafhankelijke adviesorganisatie in zoals Pander Consultancy. Schoonmaakmanagementsystemen kunnen geoptimaliseerd worden en het huidige hygiënesysteem wordt geüpdatet. Wij zorgen voor extra kennis, waardoor veiligheid van voedsel gegarandeerd kan worden. Bovendien kunnen wij u op maat verder helpen met een praktische implementatie van HACCP regels en richtlijnen en bieden wij u handgrepen om het proces ook daarna in goede banen te leiden. Neem daarom contact met ons op of zoek een vestiging bij u in de buurt.