HACCP RICHTLIJNEN

Pander Consultancy helpt u de abstracte HACCP richtlijnen te vertalen naar de concrete situatie van uw bedrijf.

GEZOND OMGAAN MET DE HACCP RICHTLIJNEN

Ieder bedrijf dat voedsel produceert of verwerkt moet zich houden aan de HACCP richtlijnen. Die richtlijnen zijn er niet voor niets. Alleen al omwille van uw beroepssfeer wilt u uw klanten voedsel van hoge kwaliteit leveren. Daarnaast zou imagoschade door onveilig voedsel ernstige economische gevolgen voor uw bedrijf kunnen hebben. Alle reden dus om regelmatig te controleren of u nog aan de HACCP richtlijnen voldoet.
De HACCP richtlijnen zijn bedoeld om gevaren voor de voedselveiligheid op te sporen en uit te sluiten. Daarom heten ze ook zo: HACCP is de Engelse afkorting voor “analyse van gevaren” (Hazard Analysis) en “kritische beheerspunten” (Critical Control Points). U mag zelf weten of u de term op zijn Engels uitspreekt (“hezzip”) of op zijn Nederlands (“ha-a-sé-sé-pé”), als u de HACCP richtlijnen maar consequent toepast.
In de praktijk blijkt het echter niet altijd eenvoudig om de abstracte richtlijnen te vertalen naar de concrete situatie op de werkvloer. Daarom doet u er verstandig aan Pander Consultancy in te schakelen. Onze experts weten alles over voedselveiligheid. Zij zijn niet alleen thuis in de HACCP richtlijnen, maar ook in alle andere wettelijke voorschriften en regels rondom voedselveiligheid. Zij vertalen al die algemene regels en richtlijnen naar de unieke situatie in uw bedrijf.

EEN HELDERE KIJK OP DE HACCP RICHTLIJNEN

De HACCP richtlijnen zijn geen verzameling strakke voorschriften met kant-en-klare recepten om in ieder productieproces de voedselveiligheid te waarborgen. U moet de HACCP richtlijnen meer zien als een systematische manier om kritisch naar het productieproces in uw bedrijf te kijken, de risico’s in kaart te brengen en maatregelen te bedenken om die risico’s weg te nemen.
Het waarborgen van voedselveiligheid in de specifieke situatie van uw bedrijf is maatwerk, maar de manier om tot dat maatwerk te komen is voor elk bedrijf hetzelfde. Uw consultant van Pander Consultancy komt rondkijken in uw bedrijf, en geeft op basis van wat hij of zij ziet praktische adviezen die u direct kunt toepassen op de werkvloer. De consultant heeft natuurlijk wel de HACCP richtlijnen en allerlei andere voorschriften van de overheid in gedachten, maar valt u daar niet mee lastig. Het gaat ons niet om het theoretische verhaal, maar om wat er in de praktijk van alledag moet gebeuren om de voedselveiligheid te garanderen.

UW WERKNEMERS EN DE HACCP RICHTLIJNEN

Toepassing van de HACCP richtlijnen betekent haast onvermijdelijk veranderingen op de werkvloer. Pander Consultancy kan trainingen voor uw werknemers verzorgen, waarin de betekenis van de HACCP richtlijnen voor het dagelijkse werk van uw mensen centraal staat. We leggen alles wat nodig is op zeer herkenbare wijze uit, door ons te richten op het concrete productieproces in uw bedrijf. En alles wat voor uw medewerkers niet interessant is om te weten, laten we achterwege.
Het is een hardnekkig misverstand dat een training op maat duurder zou zijn dan een algemene cursus. Natuurlijk, wij zouden heel goed één cursus over de HACCP richtlijnen kunnen ontwikkelen die voor alle bedrijven hetzelfde is. Dat is relatief goedkoop. Maar aan al die theorie hebben uw medewerkers niets. Juist doordat wij onze trainingen toespitsen op de dagelijkse praktijk hebben zij daadwerkelijk een toegevoegde waarde. En door al het overbodige weg te laten kunnen we de duur van de training beperkt houden, waardoor u per saldo toch goedkoper uit bent.

Wilt u een systeem opzetten om de kwaliteit en de voedselveiligheid van uw productieproces te waarborgen? Of hebt u al zo’n systeem, maar is het tijd voor onderhoud of verbetering? Maak dan een afspraak met een van onze consulenten. Pander Consultancy heeft vertegenwoordigers in heel Nederland, dus ook bij u in de buurt.