KWALITEITSSYSTEEM

Een tak van het management dat streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een dienst, organisatie, product of productieproces heet kwaliteitsmanagement. Kwaliteitssystemen komen terug in alle delen van het management van een onderneming. Met een kwaliteitssysteem stuurt men aan op het verbeteren van kwaliteit. Daarnaast verbindt het ook de onderdelen in het bedrijf die mee hebben gewerkt aan het leveren van het uiteindelijke resultaat. De kwaliteitsmanager heeft verschillende taken. Zo houdt deze manager zich bezig met het scherp houden van de organisatie en zorgt hij of zij ervoor dat de klant centraal staat in de bedrijfsprocessen. Tevens is de kwaliteitsmanager altijd op zoek naar verbeterpunten en is gericht op vernieuwingen en het doorvoeren van deze vernieuwingen. Een kwaliteitssysteem is geen apart onderdeel, het wordt in de hele bedrijfsvoering geïntegreerd.

ONDERDELEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEM

Een kwaliteitssysteem bestaat uit de volgende onderdelen: Principes, Standaarden, Procesbeschrijving, Procedures, Indicatoren, Stand van zaken en Verbeterpunten. De principes beschrijven welke uitgangspunten de organisatie hanteert. Kwaliteitssystemen moeten de doelstellingen van een organisatie ondersteunen en hier wordt daarom beschreven hoe men dat denkt te bereiken. Daarna moet er beschreven worden welke standaarden zorgen voor uniformiteit in de wijze waarop de klant wordt behandeld. Het bedrijfsproces wordt helder beschreven in de ‘Procesbeschrijving’. Vervolgens wordt er in het kopje ‘Procedures’ verklaard welke stappen worden uitgevoerd, en de volgorde van deze stappen. De ‘Indicatoren’ geven aan hoeveel kwaliteitsverbetering er in de organisatie is. De ‘Stand van zaken’ houden bij hoe het bedrijf er voor staat. Medewerkers en managers kunnen hier zien hoe goed het bedrijf het doet. En ten slotte zijn de ‘Verbeterpunten’ de punten waarvan medewerkers denken dat die nog beter kunnen worden.

REDENEN OM EEN KWALITEITSSYSTEEM TE HEBBEN

Er zijn verschillende redenen om een kwaliteitssysteem te willen. Klanten eisen steeds vaker kwaliteitscertificaten, zoals ISO 9001. Wanneer u als bedrijf geen kwaliteitssysteem heeft, stappen klanten snel over naar de concurrenten. Ten tweede kan het een goed idee zijn, wanneer er veel klachten over de kwaliteit van producten of diensten worden ontvangen. Of wanneer het verloop van klanten hoog is. Ten slotte kunnen kwaliteitssystemen helpen bij een te lage efficiency van de organisatie.

WELK KWALITEITSSYSTEEM ZOEKT U?

Er zijn verschillende scholen van kwaliteitsmanagement. Voorbeelden zijn ISO 9001, Six sigma en Lean manufacturing. Bij ISO 9001 draait het om het verhogen van de klantentevredenheid, door te voldoen aan de wensen en eisen van klanten. Daarnaast moet de organisatie zich houden aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product van de organisatie. Bij dit kwaliteitssysteem is het belangrijk dat het kwaliteitsbeleid op papier komt te staan en bekend is bij alle werknemers.
Six sigma is een managementstrategie die in veel sectoren van het bedrijfsleven worden toegepast. Het doel van Six sigma is de variatie in de processen te verminderen. Dit wordt gedaan door de defecten of fouten in processen te ontdekken en te verwijderen, waardoor de kwaliteit beter wordt. Lean manufacturing is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Dit kwaliteitssysteem is erop gericht om de maximale waarde voor de klant te realiseren met zo weinig mogelijk verspillingen. De kosten gaan omlaag, waardoor het bedrijfsresultaat wordt verbeterd.
Zakelijke verenigingen die hun leden leren over kwaliteitssystemen heten kwaliteitskringen. Tijdens deze kringen worden ervaringen uitgewisseld, vindt er netwerkverbreding plaats en is er een verrijking aan kennis over een goede kwaliteit bedrijfsvoering. Er worden lezingen, trainingen en informatieve bijeenkomsten door Kwaliteitskringen georganiseerd. Dit alles met als doel een organisatie te laten leren van anderen en verbeterpunten te bedenken.

INTERESSE IN EEN KWALITEITSSYSTEEM? RAADPLEEG PANDER CONSULTANCY

Huur een adviesorganisatie in die alle vragen op het gebied van kwaliteitssystemen kan beantwoorden. Pander Consultancy is een onafhankelijke adviesorganisatie die u helpt een kwaliteitssysteem op te zetten, in te voeren en te onderhouden. Met een goed kwaliteitsmanagementsysteem zorgt u voor meer klanten en een hogere efficiency. Neem daarom contact met ons op!