ISO CERTIFICERING

Als bedrijf dat voedsel produceert of verwerkt, moet u voldoen aan allerlei eisen van de Nederlandse overheid op het gebied van kwaliteitsbewaking en voedselveiligheid. Maar u hebt ook te maken met internationale regels. Zo verlangen steeds meer Duitse, Franse en Italiaanse supermarktketens van hun leveranciers dat zij in het bezit zijn van een IFS certificering.

Uiteindelijk draaien alle regels om hetzelfde: de autoriteiten en de markt vragen gewoon van u een waarborg dat uw producten veilig zijn. Zelfs al zouden er geen regels voor bestaan, dan nog wilt u vanuit uw beroepsfeer natuurlijk alleen maar kwaliteit leveren. U moet al die regels daarom niet zien als bureaucratie, maar als steun in de rug.
Als u al werkt met HACCP, GMP en kwaliteitsmanagement bent u al een aardig eind op weg om aan de eisen voor een IFS certificering te voldoen. De experts van Pander Consultancy kunnen voor u op een rij zetten wat er nog moet gebeuren voordat u voor een IFS certificering in aanmerking komt.

EEN IFS CERTIFICERING EN ANDERE REGELGEVING

U kunt onze hulp specifiek inroepen om een IFS certificering te behalen, maar vanwege de vele overlappingen tussen de diverse normen, certificaten en wettelijke eisen kiezen veel bedrijven voor een gecombineerde aanpak. Als we toch al in uw bedrijf rondkijken, dan kunnen wij u ook moeiteloos adviseren over aanpassingen in het productieproces om voor nog meer papieren dan alleen een IFS certificering in aanmerking te komen.
Zo zijn er maar weinig verschillen tussen de eisen voor een IFS certificering en die voor de Engelse BRC standaard. Als uw bedrijf zich op de internationale markt richt, ligt het daarom voor de hand om zowel naar een IFS certificering als naar een BRC certificering toe te werken. Ook kunnen wij u adviseren over de normen  ISO 9001 en ISO 22000 (zie ook ISO certificering).
Volgens deze ISO-normen is het niet genoeg dat uw productieproces veilig is, u moet het ook kunnen bewijzen. ISO 9001 stelt eisen aan uw kwaliteit, zodat bij onverhoopte incidenten precies duidelijk is door welke handen de betreffende partij is gegaan. ISO 22000 stelt eisen aan voedselveiligheidsmanagement rondom het productieproces, zodat de deugdelijkheid van uw systeem om de kwaliteit en de voedselveiligheid te waarborgen toetsbaar is voor externe deskundigen.

UW MEDEWERKERS EN DE IFS CERTIFICERING

De IFS certificering is niet zomaar een certificaat om als een fraai stuk papier  in te lijsten en aan de muur te hangen. Over het algemeen betekent het invoeren of verbeteren van een systeem om de voedselveiligheid en de kwaliteit van uw producten te bewaken, dat er een aantal veranderingen moeten worden doorgevoerd op de werkvloer.
Pander Consultancy kan trainingen verzorgen, waarin wij uw personeel precies vertellen wat de invoering van een IFS certificering betekent voor hun dagelijkse doen en laten. Doordat de trainingen zijn afgestemd op de specifieke situatie van uw bedrijf zijn alle voorbeelden die wij geven voor uw medewerkers zeer herkenbaar. Deze trainingen zijn maatwerk, maar toch vallen de kosten over het algemeen enorm mee. We laten immers alle overbodige ballast weg, waardoor de cursus niet al te lang hoeft te duren.
Wilt u weten welke aanpassingen er in uw bedrijf nodig zijn om voor een IFS certificering in aanmerking te komen, of denkt u dat u aan de eisen voldoet en wilt u via ons uw IFS certificering vooraf laten beoordelen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Pander Consultancy heeft vestigingen in heel Nederland, dus ook bij u in de buurt.